Solfej dersi temel olarak, nota okuma yazma ve yazılı müziği analiz ederek anlama için gerekli olan; ritmik değerler, ölçü birimleri, hız, gürlük ve nüans terimleri, anahtarlar (sol anahtarı, fa anahtarı ve do anahtarları) ve notaların her anahtardaki yerleri, transpozisyon, majör ve minör gamlar, modlar vs gibi teori bilgilerinin öğretilmesi ve tüm bu bilgilerin pratiklerini içerir. Solfej dersinde öğretilen teori bilgileri, kulak geliştirme çalışmaları ile desteklenir; aralıklar, akorlar ve gam dereceleri duyumsal olarak da sistematik biçimde pratik edilerek, bilgilerin duyumsal karşılığı elde edilir. İleri aşamalarda, armoni ve form bilgisi eklenerek, öğrencinin müziği ve doğal olarak enstrumanını ve çalıştığı eserleri çok daha iyi anlayabilmesi ve icra edebilmesi hedefine ulaşılmasının yanı sıra, müzik eseri yazma yolunda ve yeteneğinde olabilecek öğrenciler de, bu kapsamda hazırlanmış olur. Kurumumuzda, armoni, teori, orkestrayon, kompozisyon derslerimiz mevcuttur. Ayrıca her branş dersine ek olarak haftalık solfej eğitimi kurumumuz tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.